vivo x3t阿里云刷机包

[i=s] 本帖最后由 zh-boy 于 2014-7-25 10:42 编辑 [/i]

[color=#000][font=Arial, 宋体]哈哈,小弟在这里发个刷机包,vivo x3t的,即步步高x3移动版,本rom为云os,移植红米的云os好,上图[/font][/color]

[color=#000][font=Arial, 宋体]哈哈,漂亮吧,总体来说还是不错的,简直不敢相信,软件秒装[/font][/color]

刷入方式,下载第三方rec,哈哈,百度大把rec
[color=#000][font=Arial, 宋体]有bug,这个rom刷着只是拿来玩玩,不推荐使用[/font][/color]

[color=#000][font=Arial, 宋体]bug:[/font][/color]
[color=#000][font=Arial, 宋体]1,相机停止运行[/font][/color]
[color=#000][font=Arial, 宋体]2,没法放歌[/font][/color]
[color=#000][font=Arial, 宋体]3,通话无声[/font][/color]
[color=#000][font=Arial, 宋体]4,传感器不正常[/font][/color]
[color=#000][font=Arial, 宋体]5,重力感应不正常[/font][/color]
[img=30,24]http://tb2.bdstatic.com/tb/editor/images/face/i_f06.png?t=20140602[/img]
[color=#000][font=Arial, 宋体]其他一切正常[/font][/color][img=30,24]http://tb2.bdstatic.com/tb/editor/images/face/i_f10.png?t=20140602[/img]
[color=#000][font=Arial, 宋体]不喜勿喷[/font][/color]
[color=#000][font=Arial, 宋体]紫火技术组制作[/font][/color]
[color=#000][font=Arial, 宋体]刷机前请先备份好资料[/font][/color]
[color=#000][font=Arial, 宋体]下载地址:[/font][/color][font=Arial, 宋体][color=#000000][hide]http://pan.baidu.com/s/1gduxTYF[/hide]
[/color][/font]
[color=#000][font=Arial, 宋体]
[/font][/color]

如果本条资源对你有帮助,可以点击下方【打赏】支持本站

作者:番茄小子,如若转载,请注明出处:https://www.jkmeng.cn/3335.html

发表评论

登录后才能评论

1群:287187589

2群:281555765

【加一个即可】

或微信搜【极客盟】

QQ咨询:1580447629

微信咨询:yuan5071515

邮箱咨询:yzf34312797@163.com